Melon nè! – TikToker Việt đầu tiên sang Trung Quốc livestream bán hàng