Bật tính năng TikTok Shop Affiliate với 4 bước cực đơn giản