Hợp tác với TikTok Shop Affiliate Partner: Giải pháp mới cho nhà sáng tạo kiếm tiền với Affiliate