TikTok Shop Affiliate Partner (TAP): Mô hình tối ưu cho nhà bán hàng trên TikTok Shop bùng nổ doanh số